รีวิวการฝึกสหกิจกับบานาน่า โคดดิ้ง โดย เอ้ (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เราต้องมีการแนะนำตัวสักหน่อย 

สวัสดีครับ ผมขื่อ เอ้ เป็นนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน-สหกิจศึกษากับทางบริษัท บานาน่า โคดดิ้ง ตั้งแต่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ทำไมถึงเลือกฝึกงานที่บริษัท บานาน่า โคดดิ้ง 

ที่เลือกบริษัทนี้เนื่องจากทางภาควิชาได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่พวกพี่รุ่นก่อนหน้าได้มาฝึกงานเพื่อให้นักศึกษทำการสมัครด้วยตนเองและได้มีการแนะนำจากรุ่นพี่ว่าบริษัทแห่งนี้เป็นอย่างไร จึงเกิดความสนใจจึงได้เข้ามาอ่านรีวิวใน blog ของทางบริษัท และทำให้ผมสนใจเป็นอย่างมากทำให้สมัครเข้ามา โดยทำการทส่งเอกสารการสมัคร และ resume จนทำให้ทางบริษัทได้ติดต่อมาทางโทรศัพท์ และอีเมลที่ให้ไว้ โดยการนัด วัน-เวลา (มีแบบฝึกหัดให้เราลองทำด้วย 5555)  การสัมภาษณ์โดยจะเป็นรูปแบบออนไลน์ พวกพี่ ๆ ก็ถามเกี่ยวกับโปรเจคที่เราได้นำเสนอแก่พวกพี่ และถามว่าเราเขียนภาษาไรบ้าง เคยเขียนภาษาอะไร ชอบภาษาที่เขียนอะไร อยากทำอะไร บลาๆ เป็นการสัมภาษณ์ที่เกรงอยู่บ้างเนื่องจากตื่นเต้นสุดๆ 5555 แต่พวกพี่ ๆ ก็ใจดีมาก และเป็นกันเองสุดๆ เฮฮาด้วย 

ช่วงเวลาการฝึกงาน 

ช่วงแรกจะเป็นช่วง Bootcamp ประมาณ 2 สัปดาห์ พวกพี่จะมีแจ้งรายละเอียดของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ แล้วก็สอนติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะใช้ในช่วงตลอดการฝึกงาน โดยการสอน Bootcampเกี่ยวกับพื้นฐานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ เช่น Ruby, Ruby on Rails, , HTML, CSS, JavaScript, Typescript, Angular, Azure DevOps, Git, Rspec, Banana Testing และอีกหลายอย่าง โดยตลอดช่วงการ Bootcamp พวกพี่จะคอยสนับสนุนเราอยูเสมอ เราไม่ค่อยใจตรงไหนสามารถถามได้เลย 

ช่วงหลัง Bootcamp ก็ได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจค Banana Testing ซึ่งเป็นเว็บแอพพลิเคชันใช้ภายในบริษัท โดยได้ทำงานร่วมกับเพื่อนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพี่ Project Manager คอยสร้าง Sprint แบ่งงานให้เรากับเพื่อนๆ ทุกสัปดาห์ โดยในแต่ละวันตอนเช้าต้องอัพเดทงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง จะทำอะไร และติดปัญหาอะไรในงานนั้น ๆ ซึ่งพวกพี่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคที่ได้ทำจะคอยให้คำปรึกษาและให้แนวทางการทำงานว่าควรทำอย่างไร และพวกพี่ ๆ เป็นกันเองมาก จะย้ำเสมอว่าถามได้ตลอดโดยไม่ต้องเกรงใจ  เพื่ออยากให้เรานั้นทำงานเสร็จและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง และตลอดระยะเวลาในการทำโปรเจคทำให้ผมเรียนรู้อะไรเยอะแยะมาย  เช่น การทำงานเป็นทีมกับผู้คนต่างมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ที่เหมือนทำงานจริง ๆ ที่ต้องทำงานให้ตรงเวลาที่กำหนและผลงานนั้นต้องได้อย่างที่พวกพี่ต้องการ เป็นต้น 

ช่วงหลังการฝึกงานก็ได้รับโอกาสจากพวกพี่ ได้ไปลองทำโปรเจคจริงกับลูกค้า โดยโปรเจคที่ทำก็เป็นโปรเจค TechSoft3D ซึ่งใช้ภาษา Angular ในการทำงาน จริงๆ พวกพี่ทำไว้ก่อนไปบ้างแล้วทำให้งานไม่ค่อยได้มาก ก็ได้ไปทำประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วกลับมาทำ Banana Testing เหมือนเดิมที่คอยแก้ปัญหาที่ยังค้างอยู่และเพิ่มฟังก์ชันที่ต้องควรมีเข้าไป 

บรรยากาศในการทำงาน 

การได้ฝึกงานที่บริษัทบานาน่า โคดดิ้ง รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก สบายใจ ไม่ค่อยมีความกดดัน การทำงานเมื่อไม่เข้าใจสามารถถามพวกพี่เกี่ยวกับงานของเราได้เลย พวกพี่เป็นกันเอง เฮฮาทกุคน มีการเล่นเกมส์กัน เล่นบอร์ดเกมส์กันด้วย อยู่แล้วมีความสุขดี เหมือนได้อยู่บ้าน และที่สำคัญบริษัทมีขนมอะไรให้กินด้วย 555 (ตอนทำงานก็กินยับละสิ) และทางบริษัทได้มีกิจกรรมไรต่าง ๆก็สนุกสุดๆไปเลย ที่สำคัญมีน้องแมวชื่อน้อง C# ให้เล่นาตอนเวลาทำงานด้วย เมื่อเครียดๆ แล้วน้องแมว C# ผ่านมาพอดีก็ต้องเล่นให้หายเครียดสักหน่อย 

สิ่งที่ได้จากการฝึกงานกับ บานาน่า โคดดิ้ง 

เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นระยะเวลาที่ได้ฝึกงาน ก็เจออะไรเยอะแยะเลย ทั้งทักษะการเขียนโปรแกรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และสิ่งที่เคยเรียนก็เป็นการทบทวนเพิ่มเติมได้ ซึ่งได้หาวิธีจัดการแก้ปัญหาต่าง และทำงานกันอย่างเป็นทีมโดยรับผิดชอบงานของตัวเอง เพื่อนๆ ภายในทีมก็คอยช่วยเราอยู่เสมอ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ทำโปรเจค  

สุดท้ายนี้ ต้องขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่คอยสอน คอยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ถึงจะหัวตื้อไปบ้าง555 ทำให้ต้องได้สอนหลายครั้ง พูดหลายครั้ง และฝึกงานที่ บานาน่าโค้ดดิ้ง ทำให้ผมได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการทำงาน การทำงานจริงๆกับพวกพี่ๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดกการฝึกงานทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมาย จึงทำให้ช่วงของการฝึกงานของผมมีความสุขมากๆและดีใจสุดที่ได้มาที่แห่งนี้ 

 ขอบคุณครับ